KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Bělice

Kamenolom Bělice

Adresa

KÁMEN Zbraslav, a.s.- Kamenolom Bělice
Lom Bělice
257 44, Netvořice
IČ: 01820460

Provozní doba

pondělí až čtvrtek  06:00 - 14:30 hod
pátek                     06:00 - 14:00 hod

Kontakt

Telefon 317 791 171
Fax 317 791 171

Na koho se obrátit

Expedice pí. Klusoňová
317 791 171

Obchodní oddělení
tel.: 257 922 231 , tel./fax: 257 920 243

Doprava
739 533 336


O nás

Firma Kámen Zbraslav s.r.o. vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku.


Sortiment

 • Drcené kamenivo dle ČSN EN 12620 (kamenivo do betonu)
  • 0/4 
  • 2/5 
  • 4/8   
  • 8/16   
  • 16/22 
  • 32/63 
 • Drcené kamenivo dle ČSN EN 13043 (kamenivo pro asfaltové směsi...)
  • 0/4   
  • 2/5 
  • 4/8   
  • 8/16   
  • 16/22 
 • Drcené kamenivo dle ČSN EN 13242 (kamenivo pro nestmelené směsi)
  • 0/4 
  • 2/5 
  • 4/8   
  • 8/16   
  • 16/22   
  • 32/63   
  • 0/32   
  • 0/63 
 • Drcené kamenivo dle ČSN 13450 (kamenivo pro kolejové lože)
  • 0/32
 • Kamenivo mimo normu
  • 63/125
  • 0/125
  • netříděný kámen
  • zához
  • skrývka
  • 0/4 MN


Kvalita

Realizuje kontrolně výrobní zkoušky kvality kameniva ze všech produktů provozoven KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. Zkoušky jsou prováděny v rozsahu požadovaném ČSN.


Certifikace