TRANSBETON s.r.o. - betonárna Přerov

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Přerov

   
Věžová betonárna typ Merko V1,5 D s hodinovým výkonem 75 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz, 4komorový věžový zásobník kameniva, 4 druhy přísad a 4 druhy cementu/popílek/odprach. Betonárna je pro zimní období vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody a zateplením válcového zásobníku kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování
zbytkového betonu.

BETONOVÁ KALKULAČKA:
http://www.transbeton.cz/betonova-kalkulacka
BETON - PÍSEK - ŠTĚRK - UKLÁDKA ODPADŮ


Jak nás kontaktovat?

Adresa

TRANSBETON s.r.o. - betonárna Přerov
Tovačovská 3376/2e
750 02, Přerov
IČO: 25597205

Kontakt

Telefon: dispečink - 737 266 432
E-mail: prerov@transbeton.cz
Web: www.transbeton.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Po-Pá     6:30 - 15:00
So, Ne, svátky dle domluvy

O nás

Společnost TRANSBETON s.r.o. je ryze česká firma a byla založena v roce 2000 zápisem do OR u KS v Brně. Firma se významně podílí dodáváním betonových směsí v Brně, v Hustopečích, v Mikulově, ve Znojmě a v Přerově na výstavbách velkých investičních celků jako jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.
TRANSBETON s.r.o. společně s těžební a obchodní společeností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. jsou členy koncernové skupiny ZEPIKO GROUP.

Profesionálním přístupem firmy při výrobě betonu se rozumí důraz na kvalitu certifikovaných betonových směsí, sledování trendů ve stavebnictví a výroba nejnovějších betonových směsí dle receptur, sestavených po odborné konzultaci s externími poradci z akademické půdy VUT v Brně, Fakulta stavební aj.

Konkurenční výhodou firmy TRANSBETON s.r.o. je její surovinová základna v rámci koncernové skupiny ZEPIKO. Úzká spolupráce s výhradními dodavateli štěrkopísků, firmami ZEPIKO, spol. s r. o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. zajišťují vysoce kvalitní, certifikovaný materiál pro betonářské produkty, které jsou bezkonkurenční nejen co do kvality, ale také ceny. (WWW.ZEPIKO.CZ)

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

PR článek:  http://www.transbeton.cz/o-betonu/odborne-clanky-pr-media

Sortiment

 • výroba, doprava a čerpání certifikovaných transportbetonů dle ČSN EN 206+A1:2018, ČSN P 73 2404, TKP 18 MD, ČSN EN ISO 9001 a schválení ŘSD ČR
 • cementové potěry se zaručeným množstvím cementu, PC, Dmax 4 mm
 • čerpaní betonu mobilními čerpadly s dosahem až 47 m
 • čerpaní betonu stabilními čerpadly – pístové čerpadlo (vhodné např. pro podlahové betony LPP nebo hůře dostupné stavby aj.) s dosahem až 130 m
 • doprava betonu domíchávači o objemu 4 – 9 m³
 • speciální produkty: 
  • lítý podlahový beton LPP - cementový podlahový beton Dmax 8 mm o pevnostech 20, 25 a 30 MPa
  • lehký LiaporBeton - certifikovaný beton z lehkého keramického kameniva (LC 30/33 D 1,6 XC2 a nižší pev. třídy)
  • mezerovitý drenážní beton - pojezdový a pochůzí mezerovitý beton určený k drenáži povrchových srážkových vod a jejich lokálnímu vsakování, příp. akumulaci v retenčních nádržích
  • architektonické barevné betony - konstrukční beton probarvený barvou s aplikací do interiérových či exteriérových konstrukcí, příp. do venkovních ploch a vozovek
  • vymývaný beton – pro horizontální i vertikální konstrukce
  • cementobetonové kryty (CBK) pro vrchní i spodní vrstvy vozovek, venkovních ploch aj. komunikací
  • samorozlévací beton pro základy (pasy, desky aj.) menších plošných výměr  
  • samozhutnitelný beton SCC
  • beton pro bezesparé průmyslové podlahy
  • pěnobeton
  • nekonstrukční betony pro dopravní stavby
  • CURB-KING – beton pro monolitické žlaby dopravních staveb
  • kamenivo stmelené cementem ( KSC ), mechanicky zpevněné kamenivo ( MZK ), mezerovitý beton (MCB ) 
  • cementové mléko ( CM ), stabilizované podklady (SC), cementová prolívka
  • těžké betony
  • cementopopílkové suspenze (CPS) a  KAPS
  • malty zdící

Doprava a mechanizace

Přeprava betonových směsí je zajištěna vlastními vozy (objem 5 m³ až 9 m³ ) včetně čerpadel betonu s dosahem 28m až 47m, halové čerpadlo s dosahem 31m, přívěsné stabilní čerpadlo s dosahem 75m délky a 25m výšky.
Věžová betonárna typ Merko V1,5 D nahradila původní věžovou betonárnu typ Stetter V0,75 – kolaudováno 2012.

Reference

 • Dodávky lehčeného betonu LiaporBeton - beton z keramického kameniva.
 • Referenční stavby:
  • BD Slovan, Brno
  • JAMU Hudebně dramatická laboratoř, Brno
  • BD Úvoz, Brno
  • RD Kociánka, Brno
 • Kompletní dodávky všech tříd betonů pro bioplynové stanice, průmyslové haly, vodohospodářské stavby a inženýrské sítě.

Kvalita

Firma je certifikována SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI splňující požadavky ČSN EN ISO 9001. STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ pro výrobu transportbetonu určeného pro použití v konstrukcích, pozemních a inženýrských stavbách. Receptury jsou schválené ŘSD ČR.   viz odkaz

Certifikáty