M - SILNICE a.s. - lom Mistrovice (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Mistrovice (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 50°0'54.677"N, 16°34'44.693"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Mistrovice (OZ PV)

561 64, Jablonné nad Orlicí
IČO: 42196868

Otevírací doba

Pracovní doba :
pondělí – čtvrtek:       6:00 - 16:00 hod.
polední přestávka:   10:45 - 11:15 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Mistrovice má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1517.

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.
 

Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/2 N ............................ 95,-Kč/t
 • 0/4   ............................ 335,-Kč/t
 • 0/4 N .........................  120,-Kč/t
 • 2/4    ........................... 500,-Kč/t
 • 2/4 N  ........................ 465,-Kč/t
 • 4/8 .............................. 565,-Kč/t
 • 4/8 N  ........................ 505,-Kč/t
 • 8/11 ............................. 555,-Kč/t
 • 8/16 ............................ 490,-Kč/t
 • 11/16 ..........................  465,-Kč/t
 • 11/22 ........................... 445,-Kč/t
 • 16/32  ......................... 410,-Kč/t
 • 32/63 ......................... 330,-Kč/t
 • 0/32 ............................ 225,-Kč/t
 • 0/32 N ....................... 205,-Kč/t
 • 0/63 ............................ 260,-Kč/t
 • 0/63 N ....................... 225,-Kč/t
 • 0/125 N  .................... 150,-Kč/t
 • 63/125 N ................... 280,-Kč/t
 • LK netříděný ......... 310,-Kč/t
 • LK tříděný ............... 520,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Diorit

Doprava a mechanizace

Silniční

Certifikáty