Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Mankovice (mokrá těžba)

Surovina: štěrkopísek

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Mankovice (mokrá těžba)
pískovna Mankovice
742 35, Odry
IČ: 255 02 247

Provozní doba

leden - prosinec 7:00 - 15:00

Kontakt

Telefon 727 901 243

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Marcel Cudrák
777 611 643

Provozní lomů Ing. Roman Mezl
602 541 493

Vedoucí provozovny David Měska
725 018 267


O nás

Dobývání suroviny je prováděno z břehu v úrovni jednoho těžebního řezu.
Výrobky jsou použitelné do betonu, železobetonu, předpjatých betonů, prefabrikovaných dílců, vodostavebního betonu, cementobetonových krytů vozovek, pro silniční stavby - nestmelených vrstev, podsypů a zásypů, pod zámkovou dlažbu a další stavební použití.
Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • frakce 0/4 pro betonové výrobky
  • frakce 4/8 pro betonové výrobky
  • frakce 8/16 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 11/22 pro výrobu bet. směsí
  • frakce 0/22 pro stavební účely
  • frakce 0/22 pro stavební účely

 

 


Doprava a mechanizace

silnice


Kvalita

Kamenivo je vyráběno dle platných ČSN EN a zákona 102/2001 Sb. Certifikát systému řízení výroby č. 1392 - CPD - 095


Certifikace