Českomoravský štěrk, a.s. - Ukládka vybraných odpadů - pískovna Planá nad Lužnicí

Adresa

Českomoravský štěrk, a.s. - Ukládka vybraných odpadů - pískovna Planá nad Lužnicí
391 11, Planá nad Lužnicí
IČ: 255 02 247

Provozní doba

duben - říjen 6:15 - 18:00
listopad - březen 6:15 - 16:00

Kontakt

Telefon 381 502 016 , Expedice: 3

Na koho se obrátit

Odborný prodejce Petr Čulík
602 163 344

Vedoucí provozovny Jan Pokorný
602 490 766


O nás

Provozovna ukládá vybrané druhy odpadů do vytěženého prostoru pískovny. Ukládané odpady nesmějí obsahovat nebezpečné látky. Především se jedná o ukládku výkopové zeminy a kamení v rámci rekultivace pískovny.

Více informací najdete na internetové adrese www.heidelbergcement.cz.


Sortiment

  • Druhy odpadů, které je možno přijímat:
  • 170504 - Zemina a kamení (vč. rybničních sedimentů)
  • 170506 - Vytěžená hlušina
  • 170508 - Štěrk ze železničního svršku
  • 010412 - Hlušina a odpady z praní a čištění nerostů
  • 010413 - Odpady z řezání a broušení kamene
  • 010408 - Odpadní štěrk a kamenivo
  • 010409 - Odpadní písek a jíl

 


Kvalita

Kamenivo dodáváme podle evropské normy ČSN EN12620 a 13139. Ostatní výrobky jsou dodávány mimo evropské normy podle Nařízení vlády 163/2002 Sb.


Certifikace


Dobývací prostor Planá nad Lužnicí je položen na pravobřežní části vyhodnoceného ložiska štěrkopísku Roudná II - Planá nad Lužnicí v prostoru lesního komplexu Hůrky. Ložisko se nachází v okrese Tábor na pravém břehu Lužnice, jižně od obce Planá nad Lužnicí. Střed ložiska je přístupný ze státní silnice Tábor - České Budějovice po 1km dlouhé zpevněné lesní cestě. V terasové hraně a v nivě podél řeky Lužnice je vybudována řada rekreačních chat. Na celé ploše jsou patrné projevy po dřívější neorganizované těžbě jemnozrnných písků. Vlastní ložisko je budováno kvartérními fluviálními sedimenty Lužnice, uloženými v pleistocenních terasách v převážné části nad úrovní její současné hladiny.