Českomoravský beton, a.s., provoz Jihlava

Betonárna typ STETTER M2 s hodinovým výkonem 70 m³ čerstvého betonu, plná automatizace řídícím systémem ASTERIX ATX 300, ohřev kameniva a záměsové vody umožňuje plný provoz i v zimním období.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Jihlava
Průmyslová zóna III - Pávov
586 01, Jihlava
IČ: 495 51 272

Provozní doba

Pracovní dny: 6-15 hod.

Jinak dohodou.

Sociální sítě

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Tomáš Klusáček
724 953 659

Míchač-dispečer Tomáš Král, Pavel Jenerál
606 758 554 , 567 155 109

Technolog, BETOTECH s.r.o. Vladimír Ouška, DiS.
384 320 105 , 602 304 726


O nás

Betonárna Jihlava je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • beton podle normy ČSN EN 206-1 a STO č.060-019121 (dle TN ČB 01-2004): např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • zdící malty dle ČSN EN 998-2
  • cementové potěry MC dle TN ČB MC 01-200
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN EN 13877-1)
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony


Doprava a mechanizace

 


Kvalita

Kvalita výroby je kontrolována ve vlastních akreditovaných laboratořích 1195 Betotech s.r.o. Laboratoř je vybavena pro všechny zkoušky betonu. Ve firmě je zaveden a udržován systém řízení a kontroly jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů. Vyráběné betony splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 81/99 Sb. o technických požadavcích na výrobky. Všechny dodávané betony mají certifikát výrobku.


Certifikace