Českomoravský beton, a.s., provoz Jihlava

Českomoravský beton, a.s., provoz Jihlava


Betonárna typ STETTER M2 s hodinovým výkonem 70 m³ čerstvého betonu, plná automatizace řídícím systémem ASTERIX ATX 300, ohřev kameniva a záměsové vody umožňuje plný provoz i v zimním období.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Jihlava
Průmyslová zóna III - Pávov
586 01, Jihlava
IČO: 49551272

Otevírací doba

Pracovní dny: 6-15 hod.

Jinak dohodou.

Poptávkový formulář

O nás

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.

Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • cementopopílkové směsi
  • lehké a těžké betony

Doprava a mechanizace

 

Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňují nejpřísnější ekologická kritéria. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Betonárna má úspěšně zavedenou novou certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45 001. Zároveň také úspěšně proběhla na všech provozech ve skupině Českomoravský beton re-certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50 001.

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Pavel Vrána
724 953 659
Míchač-dispečer
Tomáš Král, Pavel Jenerál
606 758 554 , 567 155 109
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Vladimír Ouška, DiS.
602 304 726

Ceník

Ceník Jihlava


Skupina