Českomoravský beton, a.s., provoz Rožnov p. Radhoštěm

Betonárna typ STETTER H1 s hodinovým výkonem 56 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.
Betonárna je vybavena zařízením pro předehřev kameniva. Součástí betonárny je i recyklační zařízení pro zpracování zbytkového betonu.

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Rožnov p. Radhoštěm
Zuberská 2604, P.O.Box 74
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 49551272

Provozní doba

Po - pá 6.00 - 14.30 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu Roman Volek
724 044 278

Technolog, BETOTECH s.r.o. Ing. Jiří Šafrata
596 781 800 , 602 429 702

Míchač-dispečer Jaroslav Štusek, David Hrabovský
606 739 908


O nás

Betonárna Rožnov pod Radhoštěm je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s.
Nachází se v průmyslové zóně situované při výjezdu z města na Valašské Meziříčí.


Sortiment

 • Čerstvé betony
  • betony v souladu se stavebním technickým osvědčením STO č. 205/123/2003 (nahradilo dnes již zaniklou normu ČSN 73 2400): např. běžné betony B5-B45, drátkobeton, vodostavební beton
  • beton podle normy ČSN EN 206-1: např.  C8/10-C45/55
  • samozhutnitelný beton podle normy ČSN EN 206-1
  • vysokopevnostní beton podle normy ČSN EN 206-1
    
 • Cementové malty
  • cementové malty zdící podle normy ČSN 72 2430
  • cementové malty - potěry v souladu se stavebním technickým osvědčením STO
    
 • Speciální produkty
  • cementobetonové kryty podle normy ČSN 73 6123
  • kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle normy ČSN 73 6124
  • lehké a těžké betony

 


Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • 2× MIX 4,5 m³ (Smluvní přepravce)
 • 5× MIX 4,5 m³ s pásovým dopravníkem (dosah 10 metrů) (Smluvní přepravce)
 • MIX 9 m³

Čerpadla betonu

 


Kvalita

Betonárna má zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001. Pro všechny výrobky vlastní certifikáty a prohlášení o shodě v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Zkušebnictví provádí společnost BETOTECH, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř Ostrava AZL č.1195.2, pracoviště Ostrava.


Certifikace