Českomoravský beton, a.s., provoz Sedlčany

Českomoravský beton, a.s., provoz Sedlčany

Českomoravský beton, a. s., je holdingovou společností, která prostřednictvím vlastních betonáren a dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů na území České a Slovenské republiky. Skupina, jejíž vznik spadá do počátku 90. let minulého století, v současné době provozuje sedmdesát nově postavených nebo zrekonstruovaných betonáren.

Celá skupina – holdingová společnost a její dceřiné společnosti – vystupují pod jednou společnou obchodní značkou Českomoravský beton.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Českomoravský beton, a.s., provoz Sedlčany
Nádražní ul.
264 01, Sedlčany - Červený Hrádek
IČO: 49551272

Otevírací doba

po - pá  6.00 - 15.00 (v jinou dobu po dohodě s vedoucím provozu)
Mimo provozní dobu i v sobotu, neděli nebo ve svátek dle přání zákazníka

Poptávkový formulář

O nás

Betonárna Sedlčany je jedním z provozů společnosti Českomoravský beton, a.s., která se nachází v Sedlčanech v ulici Nádražní – Červený Hrádek.

Hlavními výhodami betonárny typu ELBA je počítačově řízený výrobní proces zajišťující špičkovou kvalitu produktů a vysoký výkon (až 50 m3/ hod). V případě potřeby většího hodinového výkonu má provoz k dispozici záložní betonárny společnosti v okolí. Objem mísícího jádra je 1,25 m3. Maximální denní výkon je však přizpůsoben dle přání zákazníka. Betonárna v Sedlčanech je provozována celoročně, pro zimní období je vybavena zařízením pro ohřev kameniva a teplé záměsové vody.

Sortiment

Betonárna Sedlčany nabízí kromě transportbetonu také výrobu moderních materiálů pro lepší stavění, mezi které patří lité směsi ANHYMENT, CEMFLOW, SLIMFLOW a PORIMENT.

Ke všem produktům je poskytována široká nabídka služeb včetně poradenství. Veškeré kontakty naleznete na stránkách společnosti v detailu provozu.

Doprava a mechanizace

Čerpání betonu a litých potěrů zajišťují po celém území České a Slovenské republiky dceřiné společnosti a střediska:

Českomoravský beton, a.s., Středisko čerpání

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. 

TBG Slovensko, a.s. - středisko Betonpumpy a doprava

Čerpání betonu a litých potěrů se zajišťují čerpadly:

  • Mobilní čerpadla s délkou výložníku 17 – 58m
  • Pumpomixy
  • Betonovací věže s délkou výložníku 32m
  • Stabilní čerpadla
  • Maltová čerpadla
  • Pístová a šneková čerpadla na lité podlahy 

Kvalita

Vysokou kvalitu výroby demonstruje zavedený a udržovaný certifikovaný systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, certifikovaný systém hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 a certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN 45001. Zkušebnictví provádí akreditovaná zkušební laboratoř společnosti BETOTECH, s.r.o. .

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí provozu
Jakub Novotný, DiS.
776030544
Obchodník pro speciální produkty
Jan Šimák
724 962 650
Technolog, BETOTECH s.r.o.
Vladimír Ouška, DiS.
384 320 105 , 602 304 726

Ceník

Ceník Sedlčany


Skupina